Knjigovodstvo

Knjigovodstvene usluge
  • Analiza rezultata poslovanja u određenom vremenskom periodu
  • Utvrđivanje imovine, obaveza i ličnog kapitala na određeni dan
  • Pružanje potrebnih podataka za kontrolu rada lica sa pojedinim upravljačkim dozvolama
  • Pružanje podataka za potrebe planiranja rezultata poslovanja, stanja imovine i priliva i odliva novca
  • Pružanje podataka za potrebe kontrole izvršenja planskih veličina
  • Plaćanje plata

i mnoge druge usluge…

Na koji način radimo

Razgovor i analiza potreba klijenta
Kroz razgovor sa klijentima dolazimo do informacija o njihovim potrebama i željama kako bi zajedničkim snagama (timski) ustanovili naj optimalnije procese prikupljanja, obrade i analize dokumentacije i podataka
Analiza zahteva i potreba klijenta za specifičnim izveštajima
Proces knjigovodstvenih usluga uslovljava: oblik organizovanja klijenta,vlasnička struktura, veličina društva, količina dokumentacije i podataka, mesto obrade podataka
Dogovor razmene dokumentacije
Dogovaranje obaveza korisnika usluga
Dogovaranje obaveza SVM Rešenja
Dogovaranje roka dostave dokumentacije i izveštaja na relaciji: Klijent – SVM Rešenja – Klijent, (2 do 3 dana od dana nastanka promene)
Odgovornosti i ispravnost dokumentacije
Klijent proverava i odgovara za ispravnost i zakonitost poslovnih promena iskazanih u dostavljenoj dokumentaciji (zakon o PDV-u)

1. Standardne knjigovodstvene usluge
Izrada kalkulacija maloprodaje i veleprodaje
Knjiženje kalkulacije maloprodaje i veleprodaje u finansiskom knjigovodstvu
Izrada KEPU knjige
Izrada platnog prometa
Blagajna
Vodjenje knjige ulaznih i izlaznih faktura (KPR i KIR)
Obračun PDV-a
Obračun plata i doprinosa
Popis, amortizacija i prevrednovanje osnovnih sredstava
Izrada završnog obračuna
Izrada periodičnih izveštaja

2. Posebne knjigovodstvene usluge i izveštaji
Analitička evidencija salda, konta, listinge otvorenih stavki
Analiza poslovanja
Izrada predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom
Vođenje računovodstva po radnim jedinicama i projektima
Ocena boniteta Vaših kupaca
Poslovni planovi i studije izvodljivosti
Priprema izveštaja i dokumentacije za dobijanje kredita i pozajmica
Finansijska analiza i racio analiza
Procena vrednosti preduzeća i opreme
Sudska finansijska veštačenja

Login