Boravci i radne dozvole

Zakonom o strancima („Sl. list Crne Gore“, br. 82/08, 72/09, 32/11 i 53/11), uređuju se uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Crne Gore. Stranac je državljanin druge države ili lice bez državljanstva. Ulazak u Crnu Goru podrazumijeva prelazak državne granice, odnosno graničnog prelaza na kojem se obavlja granična kontrola. Zadržavanje stranca u tranzitnom prostoru aerodroma i sidrištu luke ili pristaništu, u smislu ovog zakona, ne smatra se ulaskom u Crnu Goru.Zakonom o strancima propisano je da je boravak stranca u Crnoj Gori:
1) boravak do 90 dana;
2) privremeni boravak;
3) stalno nastanjenje.

Posebno:
Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi:
1) zapošljavanja i rada, obavljanja privredne ili preduzetničke djelatnosti;
2) sezonskog zapošljavanja;
3) srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja;
4) učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih;
5) specijalizacije, stručnog osposobljavanja i praktične obuke;
6) naučno- istraživačkog rada;
7) liječenja;
8) spajanja porodice;
9) humanitarnih razloga;
10) drugih opravdanih razloga, određenih zakonom ili međunarodnim ugovorom.

Login